СУ ще приема студенти по право и журналистика без изпит

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Софийският университет ще приема без изпити студенти в 116 свои бакалавърски програми, сред които дори право, журналистика и връзки с обществеността. Приемът при тях ще става на базата на оценката от матурите. Кандидат-студентски изпити ще има само по химия, биология и математика II.

Студенти от Медицинския университет доброволно работят в Инфекциозна клиникаСтуденти от Медицински университет-Пловдив се отзоваха на призива за доброволци, които да помагат на…Mar 27 2020vijti.com

Това съобщиха от СУ във връзка с промени в правилника за приемане на студенти във вуза, одобрени на 15-и май т.г. от Академичния съвет.

За учебната 2020/2021 г. Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. Кандидатстудентски изпити ще има само по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, както и по математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Досега пет от общо 118 специалности в СУ не използваха оценките от матурите вместо изпит. Това бяха специалностите „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и две от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“. Занапред за всички тях ще се ползват оценките от матурите.

Специално за кандидатстването в специалност „Право“ от СУ уточняват, че то ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование. „Това нововъведение обаче ще се случи за първи път в историята на СУ само ако министрите на правосъдието и на образованието Данаил Кирилов и Красимир Вълчев одобрят промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността право и професионална квалификация юрист“, припомнят от lex.bg. Правото е регулирана специалност и затова според наредбата студентите в нея се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище. „Конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите“, регламентира още чл. 2 от нормативния акт. „Така, ако двамата министри се съгласят, може да се направи изключение за учебната 2020/2021 г. със специална разпоредба в наредбата“, уточняват от правния сайт.

Редица други по-малки университети обаче не отмениха изпитите си (предварителните), а напротив – провеждат ги от разстояние. Така постъпиха например от ТУ-София, УНСС, Стопанската академия и др. Някои висши училища планират да проведат и присъствени кандидат-студентски изпити.

Изпитът по химия ще се проведе от 9 ч. на 14-и юни. На 20-и юни т.г. е изпитът по биология, а на 21-ви юни – по математика II (отново от 9 ч.). Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg. Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията. Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Проф. Лъчезар Трайков, шеф на катедра „Неврология“ в Медицинския университет: Турските сериали вредят на мозъкаБългаринът да пие червено вино, ако ще посяга към алкохола Сапунките, риалити-програмите и турските …Sep 26 2019vijti.com

Източник:дунавмост
Facebook Comments
Facebook Comments

Още интересни публикации

error: Content is protected !!