Важно: Еврото вече чука на вратата, ДОКУМЕНТ разкрива какви големи промени ни чакат

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

На страницата на Министерство на финансите се появи нов законопроект, свързан с валутния борд и влизането ни в еврозоната.

Това е първата стъпка за въвеждането на новата валута у нас. Документът е част от изискванията на ЕК и на ЕЦБ за членството ни в еврозоната, а мотивът- България става пълноправен участник в единната парична политика.

От законопрокета, който касае БНБ, стават ясни няколко важни промени – за принципа на институционална независимост на институцията, регламентира се отговорността за взиманите решения и се определя за нова роля на управителя на централната банка.

Новият закон запазва трите основни управления в банката „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“. Ключовото управление „Банков надзор“ запазва функцията си.

В новия законопроект е вписано, че ще се затегне контролът на класифицираната информация.

В документа естествено е засегнат и статутът на еврото, като парична единица, както и управлението на резервни активи, които не са свързани с паричната политика на Евросистемата.

Надзорът над финансовите институции не се променя съществено, защото БНБ вече е част от Единния надзорен механизъм от 1 октомври 2020 г. консолидиран надзор. Той обаче става консолидиран- т.е. двоен – и от ЕЦБ и от БНБ.

Всички предвидени промени в законопроекта може да намерите в този документ:

Proekt_ZBNB by Blitz bg on Scribd

[wpdevart_facebook_comment]

Още интересни публикации

error: Content is protected !!