За Реклама

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА

Цена за 1000 импресии (CPM): 8.00 лв без ДДС за всички рекламни площадки

С настоящето обявяваме наличието на следните сключени договори за политическа реклама за кампания Парламентарни Избори 2022: Договор № 1

error: Content is protected !!